POWER BI: CÁCH SỬ DỤNG PIVOT VÀ UNPIVOT COLUMNS

Power BI
Duong Nguyen Khanh

Duong Nguyen Khanh


Hướng dẫn Pivot và Unpivot trong Power BI

Power Query trong Power BI cung cấp chức năng rất hiệu quả để pivot (tổng hợp) và unpivot (tách nhỏ) các trường, cột. Đối với chức năng pivot, bạn chuyển hàng thành cột và đối với chức năng unpivot, điều ngược lại xảy ra khi các cột được chuyển thành hàng.

 

Power BI Pivot

Chúng ta sẽ lấy ví dụ với dataset dưới đây: 

Chúng ta có nhu cầu xoay dữ liệu Month thành các cột, thay vì các hàng như trong dataset, và xoay dữ liệu Total Sales theo các tháng tương ứng. Điều này có nghĩa, chúng ta sẽ có dataset mới, với các cột mới chính là các Month.

Các thực hiện: 

Trong Power Query Editor, chọn Tab Transform và chọn Pivot Column

Hộp thoại Pivot hiện ra và bạn điền vào phần để tính value của các trường mới. Trong ví dụ, chính là dữ liệu về Total Sale:

Ấn chọn OK, chúng ta sẽ có kết quả: 

Trong kết quả, bạn sẽ thấy, mỗi giá trị theo các dòng khi trước (January, February, March ...) đã trở thành Header của các cột mới, đồng thời, giá trị được tổng hợp lại từ Total Sale và được trình bày theo Year, Month. 

Lưu ý: Để sử dụng được Pivot Column, chúng ta phải có tên của các trường, trong ví dụ là Month, Year, Total Sale. 

Duplicate Values

Đôi khi, chúng ta cần tìm ra các giá trị lặp lại (duplicate values), trong ví dụ, chúng ta có giá trị lặp lại là July 2018. Với Pivot Column, công thức sử dụng để tổng hợp mặc định là SUM, do vậy, nếu có giá trị bị trùng lặp, kết quả của chúng ta sẽ phản ánh không chính xác: 

Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng tùy chọn Don't Aggregate để bỏ qua việc tính tổng của các giá trị bị trùng lặp. Kết quả: 

Đây là một lưu ý quan trọng, vì PBI có thể trả lại các kết quả không chính xác nếu data không được làm sạch đúng cách. Nếu bạn kỳ vọng dataset không có dữ liệu trùng lặp, hãy vẫn thật cẩn thận khi chọn loại Aggregate. Còn nếu bạn không chắc chắn rằng dataset có dữ liệu lặp hay không, cách tốt nhất là sử dụng tùy chọn Don't Aggregate.

 

 

Unpivot

Unpivot tạo ra một quy trình ngược lại khi chúng ta sử dụng Pivot. Với Unpivot, dữ liệu cột sẽ được chuyển thành các hàng với các giá trị tổng hợp tương ứng. 

Ví dụ, với dataset là kết quả của Pivot ở trên: 

Chúng ta sử dụng Unpivot, với cột Year:

Kết quả: 

 

 

Như vậy, trong bài viết, Nimbus đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng Pivot và Unpivot. Đây là hai chức năng khá đơn giảng trong Power Query Editor, nhưng nếu bạn biết cách sử dụng hợp lý, sẽ rất hữu ích cho quá trình xử lý data đầu vào.

Chúc các bạn thành công!

 

 

 

Tags: