CHIA SẺ 60 SLIDES POWERPOINT BÁO CÁO CHỈ TIÊU, KPI VÀ TIẾN ĐỘ

Powerpoint
Nimbus Tin học

Nimbus Tin học


60 slides PowerPoint báo cáo chỉ tiêu, KPI và tiến độ dự án bao gồm: slide tổng kết, dashboard tổng kết, slide tổng kết theo quý, slide báo cáo kpi theo dự án, slide báo cáo performance, slide báo cáo tiến độ các dự án

Một vài hình ảnh ví dụ trong bộ slide này:

Các bạn có thể download ở địa chỉ sau đây:

Download

Tags: