CÁCH TẠO ANIMATED RACE BAR CHART TRONG POWER BI

Power BI
Duong Nguyen Khanh

Duong Nguyen Khanh


Một trong những ưu điểm vượt trội để biến Power BI trở thành BI Tools tốt nhất thế giới là việc Microsoft luôn đầu tư cập nhật hằng tháng, trong các nội dung cập nhật đó, luôn xuất hiện các Visual mới, đẹp hơn, power hơn trong thể hiện dữ liệu. 

Trong bài viết này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách dựng Animated Race Bar Chart nhé. 

Kết quả: 

BƯỚC 1: THÊM VISUAL TỪ APPSOURCE

Bước 1.1: Trong phần Visualizations, click vào phần ba chấm, để sử dụng tính năng Import From AppSource của Power BI.

Lưu ý: cần đăng nhập tài khoản Power BI Desktop để sử dụng được tính năng này, bản free không đăng nhập sẽ không sử dụng được.

 

Bước 1.2: Sau khi vào AppSource, tìm Visual Animated Bar Race và Add vào kho Visual trong Power BI Desktop. 

Sau khi thêm thành công, sẽ có thông báo và Visual mới xuất hiện:

 

BƯỚC 2: SỬ DỤNG VISUAL ĐỂ TẠO RACE BAR 

Với biểu đồ này, chúng ta sẽ có các phần: Name, Value, Period.

- Name: Tên của các thành phần, như trong hình chính là tên các Quốc gia.

- Value: Giá trị để chạy visual này.

- Period: là thời gian, lưu ý, cần là một number, ví dụ như trong hình, là ngày thứ ... chứ không thể sử dụng dữ liệu dạng ngày tháng như 01/01/2020 chẳng hạn.

Tham khảo phần Data của mình:

Các giá trị tại Country được lặp lại cho mỗi ngày, Days là trường được thêm vào Period trong Visual, được tính bởi DAX

Days = Date[Ngày dữ liệu] - [Min_Date] với 

Min_Date = Caculate(Min(Data[Ngày dữ liệu].[Date],All(Data))

 

Về Data, Data được connect từ 1 bảng trên Github, mọi người có thể xem bài cách lấy dữ liệu từ Website.

 

 

Tương tự Power BI còn rất nhiều Visual hay trong biểu diễn dữ liệu, mọi người có thể tùy biến cho mục đích riêng để thêm hiểu biết. Nhưng về Báo cáo, đôi khi, hãy đơn giản và clear nhất nếu có thể. 

Cảm ơn và chúc mọi người thành công.

 

 

Tags: