CÁCH CHIA SẺ POWER BI REPORT

Power BI
Nimbus Tin học

Nimbus Tin học


Bạn có thể chia sẻ báo cáo bằng các phương pháp sau:

- Xuất bản báo cáo bằng Power BI Service

- Packing nội dung kết hợp bảng điều khiển, báo cáo và bộ dữ liệu thu được bằng công cụ BI Tool

- Tạo nhóm và gán quyền cụ thể cho những người dùng khác nhau để chia sẻ báo cáo

- Sử dụng ứng dụng di động Power BI để truy cập Dashboard và Report được chia sẻ

 

Note: đăng nhập Power BI Service: https://powerbi.microsoft.com/en-us/ hoặc đồng bộ (đăng nhập tài khoản cho Power BI Desktop) để sử dụng các chức năng bên dưới.

 

Cách xuất bản báo cáo bằng Power BI.

Sau khi tạo báo cáo, hãy điều hướng đến nút Xuất bản trên tab Trang chủ trong màn hình Power BI.

Publish BI Report

Khi bạn chọn dịch vụ Xuất bản, các hình ảnh, báo cáo của bạn sẽ được đóng gói và xuất bản lên dịch vụ Power BI. Các tệp Power BI có đuôi .pbix. Trong quá trình xuất bạn, bạn sẽ nhận được một hộp thoại Xuất bản đang xử lý.

Publish Service

Sau khi quá trình tải lên hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận thông báo về trạng thái Thành công. Bạn cũng có thể xem Thông tin chi tiết nhanh và mở báo cáo được chia sẻ từ hộp thoại.

Confirmation Message

In Power BI Dashboards

Trong một số trường hợp, bạn cần bản in báo cáo và bảng điều khiển của Power BI. Để lấy bản in của báo cáo, hãy điều hướng đến Power BI Services và nhấp vào tùy chọn:

Reports and Dashboards

Power BI sẽ mở một hộp thoại In. Bạn có thể chọn Máy in mà bạn muốn lấy bản in của báo cáo. Bạn cũng có thể chọn các tùy chọn In khác nhau như Chân dung/Phong cảnh, Lề, Tiêu đề hoặc Tỷ lệ.

Print Dialog Box

Export Options

Trong Power BI, bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn Export khác nhau để xuất dữ liệu từ báo cáo BI. Để sử dụng tùy chọn xuất, hãy điều hướng đến Power BI Service và chọn báo cáo BI bạn muốn xuất.

BI Report Export

Khi bạn bấm vào tùy chọn Export, nó sẽ tạo một tệp CSV. Trong Power BI, bạn cũng có thể xuất/xem báo cáo trực tiếp bằng cách điều hướng đến Tệp → Tùy chọn in.

CSV File

Publishing Report đến Web

Trong Power BI, cũng có thể xuất bản báo cáo Power BI lên web hoặc chia sẻ nó qua email. Để xuất bản báo cáo lên web, bạn phải điều hướng đến Power BI Service→ My Workspace

Publishing Report to Web

Mở báo cáo mà bạn muốn xuất bản, hãy điều hướng đến tab File → Publish to Web. Khi bạn chọn tùy chọn này, nó sẽ mở một hộp thoại mới tạo mã nhúng cho báo cáo này để đưa vào trang web hoặc email.

Tùy chọn cho biết: Nhận một liên kết hoặc mã nhúng mà bạn có thể đưa vào một trang web. Bạn có thể sử dụng chức năng xuất bản lên web để chia sẻ nội dung trên một trang web. Bạn không được sử dụng chức năng này để chia sẻ nội dung, bao gồm thông qua email, mạng nội bộ hoặc trang web mạng nội bộ của bạn. Xuất bản trực tiếp sẽ vẫn được đồng bộ hóa với báo cáo nguồn trong Power BI. Mọi thay đổi bạn thực hiện đối với báo cáo sẽ ngay lập tức được phản ánh trong phiên bản.

Publish to Web

Khi bạn chọn - Tạo mã nhúng (Create Embed code), Power BI sẽ nhắc bạn muốn chia sẻ dữ liệu của mình với mọi người trên internet hay không.

Thông báo sau được hiển thị: Bạn sắp tạo mã nhúng cho báo cáo này. Sau khi được xuất bản, bất kỳ ai trên Internet cũng có thể truy cập báo cáo và dữ liệu chứa trong đó và Microsoft có thể hiển thị báo cáo trên trang web công cộng.

Trước khi xuất bản báo cáo này, đảm bảo bạn có quyền chia sẻ dữ liệu và trực quan hóa công khai. Không công bố thông tin bí mật hoặc độc quyền hoặc dữ liệu cá nhân của một cá nhân. Nếu nghi ngờ, hãy kiểm tra chính sách của tổ chức của bạn trước khi xuất bản.

Lưu ý - Bạn có thể xuất bản báo cáo dưới dạng trang web và bất kỳ người dùng nào có liên kết đều có thể xem báo cáo. Liên kết có thể được gửi qua email hoặc nó có thể được sử dụng như một iframe trong trang web.

Sent Via Email

Deleting Embed Code

Nếu bạn muốn xóa một mã nhúng, điều hướng đến biểu tượng Bánh răng ở phía trên màn hình như trong ảnh chụp màn hình sau. Sau đó vào phần Quản lý mã nhúng.

Deleting Embed Code

Để xóa mã nhúng, nhấp vào dấu chấm lửng (...) trước tên báo cáo và chọn tùy chọn Xóa.

Ellipsis Mark

Khi bạn bấm vào tùy chọn Xóa, Power BI sẽ hỏi bạn nếu bạn có muốn xóa mã web. Khi bạn chắc chắn, nhấp vào Xóa.

Delete Publish Web Code

Sử dụng Content Pack

Trong Power BI, bạn cũng có thể chia sẻ bảng điều khiển, báo cáo và dữ liệu dưới dạng gói với các đồng nghiệp của mình. Để tạo gói nội dung, hãy nhấp vào biểu tượng hộp Gear trong không gian làm việc Power BI như trong ảnh chụp màn hình sau.

Using Content Pack

Khi bạn chọn Tạo gói nội dung, bạn sẽ được nhắc với hộp thoại mới. Bạn có thể chọn nếu bạn muốn phân phối gói nội dung này với các Nhóm cụ thể hoặc Tổ chức toàn bộ của tôi.

Nếu bạn muốn chia sẻ điều này với những người cụ thể, bạn phải nhập địa chỉ email. Bạn cũng có thể thêm Tiêu đề và mô tả gói nội dung như trong ảnh chụp màn hình sau.

Email Addresses

Ở dưới cùng của trang, bạn có một tùy chọn để chọn các thành phần bạn muốn xuất bản. Bạn có thể chọn từ các mục sau:

  • Dashboards
  • Reports
  • Datasets

Select Components Publish

Chỉnh sửa Content Pack

Khi gói nội dung được tạo, bạn cũng có thể quay lại và chỉnh sửa các đối tượng được chia sẻ của gói nội dung. Bất cứ khi nào bạn cập nhật bất kỳ bảng điều khiển, báo cáo BI, bạn sẽ được nhắc nếu bạn muốn cập nhật nội dung được chia sẻ.

Nhấp vào biểu tượng hộp Gear: My Workspace → View Content Pack.

Editing Content Pack

Nếu bạn thấy một biểu tượng nhỏ phía trước tên của gói nội dung, nó cho thấy gói nội dung được cập nhật. Khi bạn chọn nút chỉnh sửa, bạn sẽ đến màn hình chính, nơi bạn có thể tạo gói nội dung mới.

Create New Content Pack

Power BI chấp nhận tất cả các thay đổi bạn thực hiện đối với gói nội dung và xuất bản gói nội dung được cập nhật lên thư viện gói nội dung.

Tags: