#3 EXCEL ỨNG DỤNG - CÁCH XÓA DỮ LIỆU, NỘI DUNG TRÙNG LẶP TRONG EXCEL

MS Excel
Nimbus Tin học

Nimbus Tin học


Cách xóa dữ liệu trùng trong Excel

Để thực hành, chúng ta sẽ cùng nhau xem ví dụ bên dưới.

Ví dụ như các bạn có một bảng dữ liệu bên dưới, những dữ liệu nào được đánh dấu màu đỏ là trùng nhau.

Nhiệm vụ của các bạn là đi xóa bỏ những dữ liệu trùng đó một cách nhanh, đơn giản và khoa học nhất. Để làm được các bạn lần lượt thực hiện theo các bước sau:

– Việc các bạn cần làm đầu tiên là bôi đen toàn bộ dữ liệu mà mình muốn lọc.

– Tiếp đến vào thẻ Data –> chọn Remove Duplicate (lọc, xóa những dữ liệu trùng hoặc giống nhau).

– Khi đó, một hộp thoại mang tên Remove Duplicate xuất hiện. Tại đây, bạn sẽ có hai hình thức lọc, xóa dữ liệu trùng nhau.

  • Thứ nhất: Lọc, xóa tất cả các trường đã bôi đen, để làm được điều này các bạn chọn Select All –> rồi bấm OK để bắt đầu quá trình lọc, xóa.

  • Thứ hai: Lọc, xóa một cách tùy chỉnh. Điều đó có nghĩa là bạn muốn lọc, xóa trường nào thì tích chọn vào trường đó. Để tiến hành lọc, xóa các bạn chọn Unselect All –> tích chọn vào các trường muốn lọc –> sau đó bấm OK.

– Dù sử dụng cách thứ nhất hay thứ hai thì sau khi bấm Ok đều xuất hiện một hộp thoại thông báo (Hộp thoại thông báo số lượng bản ghi trùng, số bản ghi bị xóa và tổng số giá trị sửa lại sau khi xóa). Các bạn chỉ cần bấm Ok để hoàn tất quá trình lọc, xóa các dữ liệu trùng nhau.

Tags: