#1 WORD ỨNG DỤNG - THAY THẾ CỤM TỪ XUẤT HIỆN NHIỀU LẦN TRONG WORD

MS Word
Nimbus Tin học

Nimbus Tin học


Thay thế từ hoặc cụm từ

Đôi khi trong một số trường hợp bạn nhận thấy rằng mình đã mắc nhiều lỗi lặp đi lặp lại trong suốt tài liệu - chẳng hạn như lỗi chính tả tên của bạn phải viết hoa hoặc bạn cần phải thay đổi một từ hoặc cụm từ nào đó bằng một từ hoặc cụm từ khác. Khi đó bạn có thể sử dụng tính năng Find and Replace trong Word để thao tác nhanh chóng. Trong ví dụ dưới đây chúng tôi sử dụng Find and Replace để thay đổi tên một tạp chí, vì vậy nó được viết tắt.

1. Từ tab Home, click chọn lệnh Replace. Hoặc cách khác là bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + H.

Chọn lệnh Replace

2. Lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại Find and Replace.

3. Nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn tìm vào khung "Find what:".

4. Nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn thay thế vào khung "Replace with:". Sau đó click chọn Find Next.

Nhập từ hoặc cụm từ thay thế vào Replace with

5. Word sẽ tìm từ hoặc cụm từ mà bạn nhập vào khung "Find what:" và đánh dấu từ hoặc cụm từ đó bằng màu xám trên tài liệu.

6. Xem lại từ hoặc cụm từ mà bạn muốn thay thế. Trong ví dụ dưới đây, cụm từ mà chúng tôi tìm kiếm là một phần trong tiêu đề của bài báo và do đó chúng tôi không cần thay thế. Click chọn Find Next một lần nữa để chuyển sang các đối tượng khác.

Click chọn Find Next một lần nữa

7. Nếu muốn thay đổi từ hoặc cụm từ, bạn có thể click chọn Replace để thay đổi từng từ hoặc cụm từ một. Hoặc cách khác bạn có thể click chọn Replace All để thay thế tất cả các đối tượng của từ hoặc cụm từ trong suốt tài liệu.

Chọn Replace để thay thế từ hoặc cụm từ

8. Các từ hoặc cụm từ đó sẽ được thay thế.

Từ hoặc cụm từ đó sẽ được thay thế

9. Sau khi hoàn tất, click chọn Close hoặc Cancel để đóng hộp thoại.

- Để hiển thị thêm nhiều tùy chọn tìm kiếm khác, click chọn More trong hộp thoại Find and Replace. Tại đây bạn có thể thiết lập thêm các tùy chọn tìm kiếm chẳng hạn như Match Case hoặc Ignore Punctuation.

Chọn More để hiển thị thêm nhiều tùy chọn khác

Tags: